urządzenie kosmetyczne

Wisznice: W Klubie Seniora nie ma czasu na nudę


Jesienią 2019 r. na terenie Gminy Wisznice został utworzony Klub Seniora w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”. Na cele klubu zaadaptowane zostały pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach. 

Projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” daje seniorom możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej.

Ze względu znaczną odległość do większych ośrodków duża część osób starszych, w tym niepełnosprawnych i niesamodzielnych, ma ograniczony dostęp do tego rodzaju form aktywności jak i porad prozdrowotnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy społecznej powstał Klub Seniora, gdzie istnieje możliwość spędzenia wolnego czasu i rozwoju zainteresowań, pasji oraz podnoszenia kompetencji poprzez różnego rodzaju zajęcia i warsztaty. Dodatkowo aktywny udział w zajęciach ruchowych pomaga utrzymać sprawność fizyczną.

– W ramach projektu realizowane są zajęcia ruchowe: pilates/joga/gimnastyka, nordic walking oraz zajęcia z rękodzieła, literackie, muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia prozdrowotne. Uczestnicy mają do dyspozycji zajęcia z dietetykiem, psychologiem, podologiem oraz kosmetyczką. W najbliższym czasie planowane są także warsztaty fotograficzne, ogrodnicze, teatralne oraz zajęcia ruchowe na basenie oraz rajdy rowerowe. W planach są również wyjazdy do teatru, kina, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania integracyjne – opowiada wójt Piotr Dragan.

Projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” gmina Wisznice realizuje w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu powstała też wypożyczalna sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców całego powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. 

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles