urządzenie kosmetyczne

Dalszy ciąg procesu o ochronę dóbr osobistych NIL :: MedExpress.pl


Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów, w której wyrok w I instancji korzystny dla samorządu lekarskiego zapadł 29 września 2020 r.

Chodzi o wpisy zamieszczone na stronie internetowej firmy prowadzącej szkolenia dla kosmetologów, sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie o treści: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!” „(…) jest wiodącym ośrodkiem (…) jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską”.

W ocenie samorządu lekarskiego takie działanie firmy stanowi naruszenie jego dóbr osobistych jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów, z czym zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku z 29 września 2020 r. II C 489/19.

NIL z niecierpliwością oczekuje stanowiska, które zajmie w tej sprawie Sąd Apelacyjny.

Źródło: NIL

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles