urządzenie kosmetyczne

Od jutra pracodawcy mogą rejestrować „ściśle niezbędnych pracowników”. System jest gotowy


Pracodawcy mogą mogą składać wnioski do norweskiego Urzędu Morskiego za pośrednictwem platformy Altinn. We wniosku pracodawca musi podać szczegóły dotyczące miejsca odbycia kwarantanny,transportu z miejsca wjazdu do miejsca kwarantanny, a także m.in. opis pracy, jaką cudzoziemiec musi wykonywać na rzecz wnioskodawcy, w jakiej branży praca jest wykonywana oraz uzasadnienie objęcia cudzoziemca wyjątkiem.

W przypadku naruszenia zasad kwarantanny lub zasad kontroli zakażeń pracownik może zostać deportowany, a pracodawca wyłączony z nowo powstałego systemu.

Przy wjeździe do Norwegii obowiązuje kwarantanna. Zasadniczo kwarantanna musi odbywać się w hotelu kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii w celu wykonywania pracy lub innych zadań i które mogą udokumentować, że pracodawca udostępnia odpowiednie miejsce zamieszkania, nie mają obowiązku przebywania w hotelach kwarantanny.

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles