urządzenie kosmetyczne

Pierwszy i najwa¿niejszy krok w rytuale japoñskiej pielêgnacji skóry twarzy: OCZYSZCZANIE – DEMAKIJA¯


YOSKINE JAPAN PURE to luksusowa linia kosmetyków do oczyszczania oraz demakija¿u twarzy i oczu, która powsta³a z inspiracji tradycyjnymi, japoñskimi rytua³ami pielêgnacji urody. Kosmetyki Yoskine Japan Pure bazuj± na sk³adnikach pozyskiwanych z ry¿u, takich jak ferment ry¿owy, puder ry¿owy i naturalne ziarna suchego ry¿u. W serii: ry¿owa woda micelarna, olejkowe mleczko do demakija¿u twarzy i oczu z naturalnym ekstraktem ry¿owym i olejem Tsubaki, hydro¿el do mycia twarzy z peelinguj±cymi ziarnami ry¿u, delikatny peeling z odm³adzaj±cymi enzymami (enzymatyczna eksfoliacja) oraz intensywny mikropeeling szafirowy (mikrodermabrazja odm³adzaj±ca).

YOSKINE

JAPANE PURE

IN’DETOX & YO’DRY RICE GRAINS

HYDRO¯EL DO MYCIA TWARZY

Nawil¿aj±cy hydro¿el do codziennego mycia twarzy z peelinguj±cymi ziarnami ry¿u. Oczyszcza skórê z zanieczyszczeñ, nadmiaru sebum oraz odblokowuje pory. Doskonale wyg³adza cerê.

Stosowanie: Niewielk± ilo¶æ preparatu rozprowadziæ na zwil¿onej skórze twarzy, szyi i dekoltu. Wmasowaæ, po czym dok³adnie sp³ukaæ wod±. Omijaæ okolice oczu. Stosowaæ dwa razy dziennie lub tak czêsto, jak potrzeba.

Cena: 31,90 z³

Pojemno¶æ: 150 ml

YOSKINE

JAPANE PURE

IN’DETOX & YO’RICE EXTRACT

RY¯OWA WODA MICELARNA

Ry¿owa woda micelarna do oczyszczania oraz demakija¿u twarzy i oczu. Zawiera odm³adzaj±cy ekstrakt ry¿owy. Znakomicie nawil¿a skórê.

Usuwa makija¿ wodoodporny

Stosowanie: Na³o¿yæ na wacik i przy³o¿yæ go do zamkniêtej powieki. Odczekaæ chwilê i zmyæ makija¿. Nastêpnie delikatnie oczy¶ciæ skórê twarzy.

Cena: 31,90 z³

Pojemno¶æ: 200 ml

YOSKINE

JAPANE PURE

IN’DETOX & YO’RICE EXTRACT

OLEJKOWE MLECZKO DO DEMAKIJA¯U TWARZY I OCZU

Olejkowe mleczko do demakija¿u twarzy i oczu. Kompleks naturalnego ekstraktu ry¿owego i oleju Tsubaki doskonale oczyszcza i nawil¿a skórê.

Usuwa makija¿ wodoodporny

Stosowanie: Na³o¿yæ na wacik i przy³o¿yæ go do zamkniêtej powieki. Odczekaæ chwilê i zmyæ makija¿. Nastêpnie delikatnie oczy¶ciæ skórê twarzy.

Cena: 31,90 z³

Pojemno¶æ: 200 ml

YOSKINE

JAPANE PURE

IN’DETOX & YO’DOUBLE ENZYMES

ENZYMATYCZNA EKSFOLIACJA – DELIKATNY PEELING Z ODM£ADZAJ¡CYMI ENZYMAMI

Profesjonalny, duo-enzymatyczny peeling eksfoliuj±cy dla spektakularnego efektu wyg³adzenia i udoskonalenia skóry.

§ Sp³yca zmarszczki

§ Zmniejsza pory

§ Wyrównuje koloryt skóry

§ Zapewnia efekt „nowej skóry”

Przeznaczony równie¿ do cery suchej i wra¿liwej

PUMPKIN & PAPAIN BIO-ENZYMES

Naturalne, proteolityczne bioenzymy z dyni i papai, które delikatnie, a przy tym skutecznie, usuwaj± martwe komórki naskórka i niweluj± wszelkie niedoskona³o¶ci skóry. Pobudzaj± odnowê komórek, wyg³adzaj± zmarszczki i intensywnie nawil¿aj± skórê.

Stosowanie: 2-3 razy w tygodniu na³o¿yæ preparat na oczyszczon± skórê twarzy, szyi i dekoltu na noc, zamiast kremu do pielêgnacji. Rano zmyæ i zastosowaæ odpowiedni dla swojej skóry krem Yoskine.

Cena: 31,90 z³

Pojemno¶æ: 75 ml

YOSKINE

JAPANE PURE

IN’DETOX & YO’SAPPHIRE EXFOLIATOR

MIKRODERMABRAZJA ODM£ADZAJ¡CA – INTENSYWNY MIKROPEELING SZAFIROWY

POD KREM

Intensywnie wyg³adzaj±cy skórê peeling szafirowy z efektem mikrodermabrazji.

§ Spektakularnie wyrównuje powierzchniê skóry

§ Niweluje rozszerzone pory i niedoskona³o¶ci

§ Sp³yca zmarszczki

§ Pobudza mikrokr±¿enie

§ Przywraca skórze zdrowy koloryt i promienny wygl±d

Przeznaczony do cery normalnej i mieszanej

SAPPHIRE EXFOLIATOR

Kompleks z mikrokryszta³kami szafiru, który skutecznie ¶ciera martwe komórki naskórka, ods³aniaj±c m³odsz±, odczuwalnie g³adsz± skórê.

RICE POWDER

Naturalny puder ry¿owy, który intensyfikuje efekt wyg³adzenia, czyni±c skórê jednolit± i matow±.

Stosowanie: 1-2 razy w tygodniu na³o¿yæ peeling na oczyszczon± skórê twarzy, szyi i dekoltu. Omijaj±c okolice oczu, delikatnie masowaæ okrê¿nymi ruchami, po czym sp³ukaæ wod±.

Cena: 31,90 z³

Pojemno¶æ: 75 mlSource link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles