urządzenie kosmetyczne

straty państwa mogą sięgać 180 milionów koronUrzędnicy nie byli w stanie kontrolować wszystkich spływających wniosków.
wikimedia.org/ fot. Ssu/ CC BY-SA 3.0

Ponad 1400 przedsiębiorstw mogło nielegalnie pobierać środki oferowane przez norweski rząd w formie pakietów kryzysowych. Wsparcie przeznaczone było dla firm, które pomimo pandemii, chciały utrzymać miejsca pracy. Suma pieniędzy pobierana na pracowników „widmo” mogła przekroczyć 180 mln koron norweskich.

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) przekazał środki pomocowe 74 tys. firm. Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy Dagbladet, ponad 1400 z nich pobierało wsparcie, informując urząd, że świadczenie zostanie przekazane osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach. Oszustwa potwierdzone były dokumentami, które poświadczały zatrudnienie 4300 pracowników. W rzeczywistości istnieli oni jedynie na papierze. Według analiz redakcji Dagbladet z 21 lutego, państwo mogło stracić na procederze 181 mln NOK.


Potrzebują pracowników sezonowych: miejsce imigrantów mają zająć Norwegowie na zasiłku

Jednoosobowa działalność z „51 pracownikami”

Część błędów może wynikać z nieścisłości przy rejestracji wniosków. Sporo dowodów wskazuje jednak, że przedsiębiorcy oszukiwali państwo, podając fałszywe dane dotyczące liczby zatrudnionych osób. – W 102 przedsiębiorstwach nie zarejestrowano pracowników ani w marcu, ani w grudniu 2020 roku. Mimo to otrzymały wsparcie dla 385 zatrudnionych – informują dziennikarze. Jeden z mieszkańców okolic Lillestrøm prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, oferując usługi transportowe. Otrzymał wsparcie dla 51 nieistniejących pracowników. Z kolei jedno przedsiębiorstwo w Groruddalen zgłosiło się po środki dla 20 pracowników. W rzeczywistości firma nikogo nie zatrudniała. Oszustwo mogło sięgać 843 tys. koron norweskich.

Wsparcie norweskiego rządu trafiło do 123 tys. firm: 22,1 mld NOK w formie świadczeń oraz 9,2 mld NOK w formie pożyczek gwarantowanych przez rząd.

Wsparcie norweskiego rządu trafiło do 123 tys. firm: 22,1 mld NOK w formie świadczeń oraz 9,2 mld NOK w formie pożyczek gwarantowanych przez rząd.
Fot. Torbjørn Kjosvold, Forsvaret (CC BY-NC 2.0)

Jak na łamach Dagbladet informują pracownicy NAV, transze pomocowe zostały wprowadzone szybko, by przedsiębiorcy nie musieli zbyt długo oczekiwać na rządową pomoc. Utrudniło to wdrożenie skutecznych mechanizmów kontrolnych. Urząd rozpoczął już sprawdzanie podejrzanych wniosków. Policja do 21 lutego otrzymała zgłoszenia o 34 oszustwach, które składają się na 29,2 mln NOK bezpodstawnie pobranych środków.

Reklama

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles