urządzenie kosmetyczne

Norwegowie mają coraz bardziej pozytywne nastawienie do imigrantów. Szczególnie dobre oceny na rynku pracyZgodnie z badaniami SSB coraz mniej osób uważa, że większość imigrantów nadużywa systemów opieki społecznej.
adobe stock/ licencja standardowa

Wyniki tegorocznego badania postaw wobec imigrantów i imigracji pokazują, że Norwegowie są im coraz bardziej przychylni, pisze Centralne Biuro Statystyczne (SSB) w raporcie z ankiety opublikowanym pod koniec 2020.

W badaniu z połowy grudnia widać liberalne nastawienie w odniesieniu do większej liczby wskaźników w porównaniu z rokiem ubiegłym – taki trend utrzymuje się w Norwegii od kilku lat.

Przyjezdni nie są źródłem niestabilności

Zgodnie z badaniami SSB coraz mniej osób uważa, że większość imigrantów nadużywa systemów opieki społecznej. Podczas gdy jeszcze w 2002 roku około czterech na dziesięciu ankietowanych odpowiedziało, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem, obecnie już sześciu na dziesięciu Norwegów uznało, że ​​całkowicie lub w pewnym stopniu się z tym nie zgadza.


Wzrasta liczba mieszkańców Norwegii: Polacy w czołówce napływającej ludności

Kolejną kwestią dotyczącą zaufania do imigrantów w ankiecie SSB jest pytanie, czy stanowią oni źródło niepewności w norweskim społeczeństwie. W 2020 roku 63 proc. respondentów zanegowało takie stwierdzenie, a ok. 20 proc. uznało imigrantów za źródło niepewności. Te proporcje niespełna dwie dekady temu były znacznie mniejsze: wówczas było mniej więcej po równo osób, które zgodziły się i nie zgodziły z takim określeniem, odpowiednio 45 i 41 proc. Wskaźnik sceptycyzmu co do tego, czy imigranci nie zagrażają stabilności w kraju fiordów w skali roku (2019-2020) spadł o 4 punkty procentowe.

Norwegowie szczególnie pozytywnie odnoszą się do roli cudzoziemców na rynku pracy. Jeśli chodzi o pytanie, czy imigranci powinni mieć takie same możliwości pracy jak obywatele kraju fiordów, odsetek osób, które wyraziły zgodę, wynosił od 83 do 90 proc. w latach 2002-2020. W 2020 roku zanegowało takie stwierdzenie 4 proc. ankietowanych. Również zdecydowana większość (ok. 7 na 10) uznała że pracownicy spoza regionu nordyckiego dobrze wpływają na gospodarkę Norwegii, a 78 proc. zgodziłą się w tym roku, że cudzoziemcy wnoszą użyteczny wkład w życie zawodowe kraju fiordów.

Norwegowie szczególnie pozytywnie odnoszą się do roli cudzoziemców na rynku pracy.

Norwegowie szczególnie pozytywnie odnoszą się do roli cudzoziemców na rynku pracy.
stock.adobe.com/licencja standardowa

W najnowszym badaniu SSB okazało się także, że większość (56 proc.) jest zadowolona z obecnych przepisów dotyczących możliwości pobytu w Norwegii uchodźców i osób ubiegających się o azyl i mniej osób chciało to utrudnić.

Większa populacja, więcej znajomości

Razem ze wzrostem zaufania i ogólnym bardziej pozytywnym nastawieniem do imigrantów i imigracji w Norwegii da się zaobserwować też większy zakres kontaktów z obcokrajowcami mieszkającymi nad fiordami. W okresie, w którym prowadzono badanie, udział imigrantów w norweskiej populacji wzrósł z 5,7 do 14,7 proc. Automatycznie z biegiem czasu doprowadziło to do większych możliwości kontaktu z imigrantami. Odnotowano duży wzrost (z 22 proc. w 2003 r. do 37 proc. w 2020 r.) w odsetku osób deklarujących, że mają kontakt z więcej niż dziesięcioma przyjezdnymi z zagranicy.


Połowa pacjentów z koronawirusem w Norwegii to imigranci

Najczęściej Norwegowie wymieniają kontakt z imigrantami w środowisku pracy, ale nastąpił wzrost kontaktów również na innych możliwych obszarach, jak sąsiedztwo, przyjaciele/znajomi i bliska rodzina. Zdecydowana większość respondentów określiła te kontakty jako pozytywne.

Reklama

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles