urządzenie kosmetyczne

w Polsce weszły w życie nowe obostrzenia


W rozporządzeniu można również znaleźć informację, że w Polsce nie skorzystają z samolotu osoby:

– których temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C,
– które nie złożyły podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego,
– które nie przestrzegają obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia z kwarantanny po przedstawieniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles