urządzenie kosmetyczne

mniej noworodków i imigrantów, przybyło starych ludziNa początku 2021 r. populacja Norwegii wynosiła 5 391 369, co stanowi wzrost o 23 800 osób.
adobe stock/ licencja standardowa

Wzrost liczby ludności w Norwegii w 2020 r. był najniższy od 2001 r., podaje najnowszy raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Za przyczynę tego zjawiska uznaje się środki kontroli zakażeń wprowadzone do walki z pandemią koronawirusa w Norwegii i bardzo niski stopień imigracji w ciągu ostatniego roku.

W 2020 r. do Norwegii przybyło zaledwie 38 100 imigrantów, co oznacza najniższy poziom imigracji od 2004 r., który w trzech poprzednich latach wynosił od 52 200 do 58 200. Imigracja była szczególnie niska w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa, ale według wykresów SSB jej malejący poziom dało się zauważyć jeszcze przed wybuchem epidemii na dobre. W kwietniu do Norwegii wyemigrowało tylko 599 osób, podczas gdy w latach 2017-2019 w tym samym miesiącu średnio ponad 2500 osób.

Na początku 2021 r. populacja Norwegii wynosiła 5 391 369, co stanowi wzrost o 23 800 osób, według nowych danych rocznych i kwartalnych ze statystyk populacji Norweskiego Urzędu Statystycznego.

Po raz pierwszy od 2004 r. natomiast nadwyżka urodzeń, czyli liczba urodzeń pomniejszona o liczbę zgonów, okazała większa niż imigracja netto. Wyniosła ona 12 368, podczas gdy imigracja netto zaledwie 11 327. Dla porównania imigracja netto w 2019 roku osiągnęła ponad 25 tys., a w szczytowym roku 2012 była o 29 100 wyższa niż nadwyżka urodzeń.

Jak pisze SSB, liczba imigrantów maleje co kwartał od 2012 roku, ale spadek o 27 proc. w latach 2019-2020 to wyjątkowa sytuacja. Największy spadek po 1950 roku miał miejsce do tej pory w 1958 roku, kiedy to wynosił 17 proc.

Imigracja w Norwegii w 2020 r. i średnia liczba imigrantów w latach 2017-2019.

Imigracja w Norwegii w 2020 r. i średnia liczba imigrantów w latach 2017-2019.
SSB

Północ dalej się wyludnia

Spośród 356 norweskich gmin w 2020 r. w 192 z nich odnotowano spadek liczby ludności, w 160 nastąpił wzrost liczby ludności, zaś w czterech zastój. Choć brzmi to na równomierne rozłożenie wzrostu i spadku, to gminy, w których przybyło ludności, na początku roku miały średnią wielkość 27 100 mieszkańców, natomiast te, w których nastąpił spadek populacji – średnio 5 300. SSB pisze ponadto  wyraźnej centralizacji, jeśli chodzi o kierunek migracji. Spośród okręgów to Troms og Finnmark, Nordland i Innlandet odnotowały spadek liczby ludności.

W Oslo imigracja netto po raz pierwszy od 2000 r. wyniosła mniej niż 1000. Czwarty kwartał 2020 r. był pierwszym czwartym kwartałem, w którym liczba ludności w Oslo spadła od 2001 r. Ogólnie jednak ludności przybyło o 3500 osób dzięki nadwyżce urodzeń.

Coraz więcej starych ludzi

Według raportu SSB populacja Norwegii się starzeje, i proces ten będzie postępował w nadchodzących latach. Na początku 2021 r. osób w wieku 0-19 lat żyło w kraju fiordów mniej niż w tym samym czasie w 2020 r., a liczba osób w wieku powyżej 66 lat zwiększyła się o 22 200. Średni wiek wzrósł o 0,27 lat i wynosi obecnie 40,78 lat.


Młodzi wybiorą duże miasta i zostawią seniorów na prowincji: tak będzie wyglądała Norwegia za 30 lat

W 2020 r. urodziło się 1500 dzieci mniej niż w 2019 r. Łącznie w 2020 r. urodziło się 9,8 dzieci na 1000 mieszkańców, w porównaniu z 12,6 dziesięć lat wcześniej. Spadek wskaźnika urodzeń w 2020 r. mógł być jednak tylko w minimalnym stopniu spowodowany pandemią koronawirusa, ponieważ zdecydowana większość dzieci urodzonych w 2020 r. została poczęta na długo przed wprowadzeniem środków kontroli infekcji, pisze SSB.

Reklama

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles