urządzenie kosmetyczne

Czy leczenie bruksizmu botoksem jest bezpieczne?


Jedną z metod leczenia bruksizmu są zastrzyki z botoksu, skutecznie rozluźniające mięśnie szczęk. Jednak badania naukowe stawiają tę terapię pod znakiem zapytania.

Klasyczna metoda leczenia bruksizmu polega na zakładaniu co noc na zęby szyny relaksacyjnej. Zastrzyki z toksyny botulinowej, które obniżają napięcie mięśni szczęk, stanowią alternatywę, ostatnio coraz bardziej popularną.

Jednak wyniki badań wskazują, że leczenie neurotoksyną może spowodować bardzo duży ubytek kości w żuchwie, nawet do 40 proc. po jednokrotnym zastosowaniu zastrzyku. Co więcej, nikt nie potrafi powiedzieć kiedy osłabiona kość, o ile w ogóle, odzyskuje utraconą wytrzymałość.

Na takie niebezpieczeństwo wskazują prace prowadzone przez prof. Karen Raphael z New York University College of Dentistry. Do badań zainspirowały ją eksperymenty na królikach, u których wstrzykiwana toksyna botulinowa powodowała bardzo znaczny ubytek masy kostnej szczęk, co gorsza długotrwały.

Zastrzyki z botoksu stosuje się u pacjentów cierpiących na zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (TMD). Często zaleca się powtarzanie kuracji co 12 tygodni. – Przerwa pomiędzy cyklami leczenia jest najprawdopodobniej zbyt krótka by kość została zregenerowana – mówi prof. Raphael.

Na tę okoliczność uczona przeprowadziła badanie. Wzięło w nim udział siedem kobiet cierpiących na TMD, które przeszły co najmniej dwa cykle leczenia toksyną botulinową oraz dziewięć pacjentek z tym samym zaburzeniem, które nigdy nie przyjmowały zastrzyków z botoksem. Wszystkie pacjentki leczone neurotoksyną miały obniżoną gęstość kości żuchwy w porównaniu do pozostałych uczestniczek badania.

Kości stale podlegają procesom demineralizacji i mineralizacji. Kości szczęk „odnawiają” się pod wpływem siły poruszających nimi mięśni oraz sił działających podczas żucia i gryzienia. Mięśnie częściowo sparaliżowane przez botoks słabiej poruszają żuchwą. Stąd pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa terapii toksyną botulinową. Prof. Raphael kontynuuje swoje badania, tym razem na większą skalę.

Więcej: mirror.co.uk

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles