urządzenie kosmetyczne

Luzowanie obostrze. Wrc obki i przedszkola


Minister zdrowia ogosi, e obecne obostrzenia zostaj przeduone o kolejny tydzie, czyli maj dziaa do 25 kwietnia. Oznacza to, e zamknite pozostan restauracje, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, markety budowlane i obiekty sportowe. Wrci od poniedziaku 19 kwietnia maj przedszkola i obki, a take moliwo uprawiania sportu na wieym powietrzu.

Adam Niedzielski uci od razu spekulacje dotyczce majwki. Obostrzenia dotyczce zamknicia hoteli czy pensjonatw maj trwa rwnie w czasie dugiego weekendu majowego. Minister zdrowia zapowiedzia rwnie, e majwka bdzie okresem wzmoonych kontroli dotyczcych przestrzegania obostrze. 

Niedzielski mwi rwnie o tym, e bardzo moliwa jest regionalizacja obostrze, poniewa obecne najbardziej dotknite przez pandemi s regiony poudniowo-zachodnie. I to tam mona spodziewa si utrzymania obostrze. – Przyjlimy roboczo, e jeeli liczba zakae spadnie poniej 30 na 100 tys., to bdziemy podejmowali decyzje – wyjania.

Luzowanie obostrze – od czego zaley?

Konferencj prasow zwoano po posiedzeniu rzdowego zespou zarzdzania kryzysowego. Minister Niedzielski zwraca uwag, e obecne przyrosty zakae i hospitalizacji maj zwizek z okresem witecznym. Stwierdzi jednak, e apogeum trzeciej fali jeli chodzi o zachorowania jest za nami, natomiast fala ta przetacza si przez szpitale, w ktrych przebywa ok. 34 tys. chorych na COVID-19. – Bufor na dzi to blisko 12 tys. ek – wylicza minister. Jeli chodzi o respiratory, mwi o 3,5 tys. zajtych miejsc na 4,5 tys. miejsc przygotowanych w caym kraju. I wanie te dwa czynniki – oboenie ek i respiratorw – to gwny czynnik, ktry ma wpywa na decyzje o obostrzeniach. 

Rada Medyczna przy premierze rekomendowaa tylko otwarcie obkw. Z kolei jeszcze wczoraj minister edukacji Przemysaw Czarnek sugerowa, e jeeli tendencja spadkowa zakae si utrwali, to “poczwszy od poniedziaku, jest wielka szansa, ebymy wracali najpierw do przedszkoli, a w kolejnym tygodniu do klas I-III”.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowao o 13 227 nowych zachorowaniach na COVID-19 i 644 zgonach. Najwicej zachorowa odnotowano na Mazowszu i na lsku. Dzie wczeniej, w poniedziaek (12 kwietnia), zakae byo 12 013, a ofiar miertelnych 61 – to typowy dla poniedziakw wynik. Zawsze po weekendzie dane s nieco nisze ni w nastpnych dniach (ju ze rodka tygodnia).

Kiedy luzowanie obostrze?

Adam Niedzielski w dzisiejszym wywiadzie w “Rzeczpospolitej” przyzna, e jego zdaniem jeeli chodzi o liczb zachorowa, “wydaje si, e mamy tendencj malejc, by moe zaburzon okresem witecznym”. Zwrci uwag, e “jeli chodzi o zajto ek, odnotowujemy rekordowe poziomy, w tej chwili mamy 34,5 tys. zajtych ek”. – W szczycie drugiej fali zajtych byo 23 tys. – przypomnia Niedzielski. I podkreli, e cay czas jest to trend rosncy.

Pytany o to, czy obecne obostrzenia mog by utrzymane do 30 kwietnia, minister zdrowia powiedzia: “nie mog jednoznacznie powiedzie, jakie bd dalsze posunicia”. – Na rodowym posiedzeniu rzdowego zespou zarzdzania kryzysowego bdziemy o tym dyskutowa. Po nim wydamy komunikat, co z kolejnymi tygodniami – zapowiedzia Niedzielski.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles