urządzenie kosmetyczne

Jeden gest, ktry ratuje zdrowie i ycie


Avon to co wicej ni firma kosmetyczna. Marka aktywnie wspiera kobiety i gono mwi o wanych dla nich tematach, a take jest inicjatorem dwch duych kampanii – Avon Kontra Rak Piersi i Avon Kontra Przemoc. rodki na ich realizacj pozyskiwane s m.in. ze sprzeday dedykowanych produktw z row wstk czy symbolem nieskoczonoci. Do ich grona doczyy wanie cztery nowoci!

Przypinka od serca

W najbliszych miesicach w katalogu Avon pojawi si nowe, dedykowane przypinki w czterech wzorach – dwie emaliowane i dwie posrebrzane, wysadzane krysztakami lub cyrkoniami. W kwietniu bdzie mona zaopatrzy si w okrge przypinki z Row Wstk, ktra jest midzynarodowym symbolem walki z rakiem piersi. Zysk z ich sprzeday zostanie przeznaczony wanie na kampani Avon Kontra Rak Piersi. Produkty w ksztacie serc, ze znakiem nieskoczonoci, wspieraj natomiast kampani Avon Kontra Przemoc i bd dostpne od maja. Koszt kadej z przypinek to 18 z. Kupienie ich to may gest, ktry niewiele nas kosztuje, a dziki niemu mamy szans realnie wspomc osoby potrzebujce. Noszc przypinki od Avon w widocznym miejscu, np. na klapie marynarki, kurtce, plecaku czy torbie, kady z nas moe wyrazi swoje poparcie dla wanych spoecznie spraw.

Avon na rzecz kobiet

Avon to nie tylko produkcja i sprzeda wysokiej jakoci kosmetykw, ale rwnie dziaalno spoeczna. Marka aktywnie wspiera kobiety i gono mwi o wanych dla nich tematach, a take jest inicjatorem dwch duych kampanii – Avon Kontra Rak Piersi i Avon Kontra Przemoc. Pierwsza z nich dziaa od 1998 roku, a jej celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi i zwikszenie dostpu do bada profilaktycznych. W 2020 roku Avon, wraz z Fundacj Rak’n’Roll, po raz drugi zorganizowa kampani „Dzie na U”, w ktrej zachcano kobiety, aby raz w roku wziy dzie wolny i wykonay USG piersi. Dziki temu przebadao si 3 300 kobiet w 90 gabinetach na terenie caej Polsce. Dziaania w zakresie kampanii Avon Kontra Przemoc buduj wiadomo istnienia tego problemu i koncentruj si wok edukacji na temat moliwoci udzielenia pomocy ofiarom przemocy. W zeszym roku Avon, we wsppracy z fundacj Feminoteka, uruchomi rwnie pierwsz przeciwprzemocow aplikacj Avon Alert, ktra pozwala siga po pomoc w bezpieczny sposb: www.avonalert.pl.Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles