urządzenie kosmetyczne

Tajemnice powikszania piersi – Styl ycia


Doktor z lekarskiej rodziny?

Tak, ojciec ortopeda, mama laryngolog, ale zajmowaa si te plastyk; to byo w czasach, kiedy chirurgia plastyczna nie bya wyodrbniona jako oddzielna specjalizacja. Miaem szczcie, e pracowaem na oddziale, na ktrym szefem by mj tata. Wwczas jeden szpital dyurowa dla caej Warszawy. To by naprawd dyur, bo mielimy nawet dwiecie przyj w cigu doby. Pomagaem te mamie, ktra zajmowaa si plastyk nosa, nawet napisaa o tym ksik.

Najpierw zrobi pan specjalizacj z chirurgii oglniej, a pniej z plastycznej?

Taka bya zasada. Teraz mona od razu otworzy specjalizacj z chirurgii plastycznej, ale trzeba odby dwuletni sta na chirurgii oglnej. Myl, e to bya dobra zasada, bo jednak dziki chirurgii oglnej ma si do czynienia z wikszym wachlarzem ciszych operacji. Chirurgia plastyczna jest bardzo wszechstronna, teraz si jednak zawa. My operowalimy wady wrodzone u dzieci, rozszczepy podniebienia, nowotwory, oparzenia. Kiedy mwi si: chirurg plastyk, to kady myli o nosach i powikszaniu piersi, a to jest tylko niewielka cz chirurgii plastycznej, ktra zajmuje si rekonstrukcj wad wrodzonych, leczeniem oparze czy chirurgi rki.

A teraz czym si pan zajmuje?

Waciwie wszystkim w zakresie chirurgii plastycznej, ale gwnie operacjami piersi, plastyk ich rekonstrukcj, jeeli usunicie nowotworu stwarza problemy natury estetycznej. Nie zajmuj si wadami wrodzonymi, poniewa tego typu operacje przeprowadzaj szpitale w ramach NFZ.

Pacjentki przychodz do pana, eby powikszy czy zmniejszy piersi?

Powikszy; to jest najczciej wykonywany zabieg w chirurgii plastycznej, drugim jest liposukcja. Powoli dociera do nas moda nie tylko na due piersi czy usta, lecz take na due poladki. Czasem przeprowadzam takie operacje, ale metod przeszczepienia tuszczu w poladki, a nie wszczepienia implantw, poniewa po implantach wystpuje sporo powika.

Kobiety wybieraj teraz wiksze implanty?

Dwadziecia lat temu wprowadzao si implant objtoci 180 do 220 ml i to ju byo bardzo duo. Teraz wszczepia si 280 ml, 380 i wicej, wic przynajmniej o poow wiksze. Czsto pacjentki sugeruj si tym, jak wygldaj ich koleanki i jakie implanty sobie wszczepiy.Moim zadaniem jest doradzi pacjentce, bazujc na jej oczekiwaniach, jakie implanty bd pasoway do jej sylwetki i dziki ktrym osignie adny, estetyczny efekt.

Wszczepienie duego implantu wie si te z wiksz liczb powika?

Jeeli jest za duy, to na pewno. Trzeba tak dobra implant, eby wielkoci nie przekracza szerokoci piersi i eby skra piersi go pokrya. Czasem napicie na skrze jest due i mog pojawi si problemy w gojeniu. Przy bardzo napitej, sabo ukrwionej skrze i sabej blinie implant moe wypa. Nie wykonuj zabiegw wszczepiania bardzo duych implantw, bo uwaam, e jest to obarczone zbyt duym ryzykiem. Poza tym lekarz powinien by przyjacielem pacjenta i jeli pacjent chce sobie zrobi krzywd, to nie powinien mu w tym pomaga.

Pacjentki przychodz na konsultacj i ju wiedz, jakie piersi chc?

Teraz jest doktor Google i pacjentki duo wiedz. Przychodz z gotow koncepcj, a ja musz j sprawdzi, dowiedzie si, dlaczego pacjentka ma akurat takie oczekiwania. Czasem chce co konkretnego: implant okrgy lub gadki, jakie konkretnej firmy. Wwczas rozmawiamy o tym, jakie s plusy i minusy. Dobieramy najlepsz opcj. Wkadam pacjentce do biustonosza sizer, czyli urzdzenie imitujce wygld po operacji. Kobieta ma szans zobaczy si w lustrze i poczu ciar implantu. Przymierza implanty wiksze i mniejsze, dobieramy je do jej szerokoci piersi, wysokoci i gruboci tkanki i w zalenoci od tego proponujemy metod. Ja wprowadzam implanty gwnie z cicia pod piersi, wychodzc z zaoenia, e jest to najbezpieczniejszy sposb, bo wtedy chirurg najlepiej widzi pole operacyjne i ma najwicej moliwoci, by zapobiec powikaniom.

S jeszcze inne cicia?

Mona wkada implant przez pach albo przez otoczk. Przy zastosowaniu pierwszej metody na piersi nie ma blizny, ale ja uwaam, e kobieta czciej pokazuje pach ni nag pier, a blizna pod pach czasem jest widoczna. Poza tym podczas operacji tym sposobem pojawia si trudno w symetrycznym uoeniu implantw. Umieszczenie implantu przez otoczk jest metod dobr w niektrych przypadkach.

Implant si zmieci przez tak ma otoczk ?

Otoczka zwykle ma okoo 4,5 cm rednicy, wic mona zrobi wystarczajco due cicie, eby wprowadzi implant, moe nie jaki olbrzymi, ale duy. Istnieje troch wiksze ryzyko powika ni przy ciciu pod piersi, bo jest te wiksza kontaminacja i moliwo nadkaenia protezy. Najmniej powika jest z cicia pod piersi. Jeeli cicie jest dobrze umiejscowione w fadzie podpiersiowym, to blizna jest mao widoczna.

To po co s inne metody?

eby nie byo blizny na piersi. Czsto syszy si okrelenie: bezbliznowo, ale nie da si przeprowadzi operacji tak, eby nie byo blizny. Zawsze musi by jaka blizna. Prbowano kiedy wprowadza implanty z cicia przez ppek byy to protezy solne. W lo wytworzon pod piersi wprowadzano zwinity, pusty woreczek, ktry przez wyk napeniano sol, pniej wyk usuwano. Waciwie odstpiono od tej metody.

Prbowano szuka jakie alternatywy dla implantw, ale nie znaleziono. Czy technologia zmienia si na przestrzeni lat?

Oczywicie. W latach 90. XX wieku upadaa najwiksza firma produkujca implanty piersi. W wyniku oskare o to, e implanty powoduj nowotwr piersi, odby si proces, ktry firma przegraa i musiaa paci odszkodowania. Wiele kobiet usuwao implanty. Jednak baczna obserwacja setek tysicy kobiet i badania doprowadziy do wniosku, e silikonowy implant nie powoduje nowotworw czy chorb autoagresywnych. Ten czas wykorzystano na udoskonalenie implantw. Zmieniono el z pynnego na stay, majcy wasn pami, o trzech rodzajach gstoci. Opracowano mocniejsze powoki silikonowe. Protezy solne, cukrowe czy te wypeniane olejami nie zday egzaminu i wycofano si ze wszystkich. Zosta silikon i w tej chwili mona powiedzie, e jest on bezpieczny, bo nawet przy przeciciu protezy nie wypywa. Uszkodzon protez naley usun, ale nie jest to jakie straszne nieszczcie.

Czyli chodzi o struktur, a nie wypenienie?

Tak. W tej chwili w wypadku silikonowych implantw istnieje zagroenie choniakiem, ale na szczcie s to bardzo rzadkie przypadki. Rnie w rnych krajach, ale rednio jeden przypadek na okoo sto tysicy operacji.

Dlaczego pojawia si choniak?

Prawdopodobnie przez chropowato powoki implantu i nadkaenie, film bakteryjny na protezie, dlatego staramy si wprowadza implanty w sposb jak najbardziej sterylny. Wczeniej moczymy je w rnego rodzaju antyseptykach lub antybiotykach, a umieszczajc je w ciele, staramy si jak najmniej je dotyka, eby jak najmniej je kontaminowa. Zakadamy te na implant specjalne osony, ktre izoluj go tak, e podczas umieszczania praktycznie nie ma on kontaktu ze skr. To s sposoby na zmniejszenie ryzyka. Jednak konkretna przyczyna zapadalnoci na choniaka nie jest znana. Dymy do tego, eby struktura implantu bya jak najbardziej agodna, szczeglnie w implantach anatomicznych. Okrge protezy mog by gadkie, ale maj z kolei t wad, e mog obsuwa si w tkankach, bo nic ich nie trzyma, dopki nie wytworzy si wok nich tkanka bliznowata. Jedna z firm preferuje przyszywanie implantu.

foto.: M. Stefaniak

Mona te powiksza piersi tuszczem?

Tak. Wypenianie tuszczem wasnym pacjenta przeywa teraz rozkwit. Stosuje si t metod do wypeniania ubytkw w obrbie twarzy, powikszania poladkw, piersi, modelowania ydek, poprawienia jakoci grzbietw rk. Nanofat czyli tuszcz mocno rozbity, ktry zawiera duo komrek macierzystych jest stosowany do poprawienia unaczynienia skry, zmniejsza stany zapalne w obrbie skry, jest stosowany w obrbie niegojcych si ran, owrzodze, przy ysieniu, gdzie poprawia ukrwienie skry gowy i warunki przeycia wosa. Oprcz tego podejmowano prby leczenia nim blizn pozawaowych, stosuje si go rwnie w przetokach.

Czyli nie tylko w medycynie estetycznej.

Tak, w chirurgii oglnej, w neurologii. Oczywicie to wszystko s prby, a nie uznane, rutynowe metody, ale w wielu specjalnociach i w wielu schorzeniach wypenianie tuszczem wasnym pacjenta okazuje si bardzo dobre.

Jak zachowuje si tuszcz w piersiach?

Z zaoenia w pierwszym okresie pooperacyjnym tracimy 2030 proc. tuszczu. Firmy staraj si wytwarza nowe, jak najdoskonalsze narzdzia do pobierania tuszczu, ktre jak najmniej niszczyyby komrki tuszczowe, ktre s bardzo delikatne. Odchodzi si od odwirowywania na korzy oczyszczania tkanki tuszczowej roztworem soli fizjologicznej czy roztworem Ringera gwnie chodzi o oczyszczenie tkanki z krwi i ksylokainy, ktra podczas pobrania tuszczu podawana jest jako rodek znieczulajcy. Pobierajc tuszcz, nie pobieramy poszczeglnych komrek, tylko czsteczki. Jeeli s grube, ich szansa na przeycie jest mniejsza. Jeeli s mocno rozdrobnione, bardziej si niszcz. Konsens pomidzy drobn czsteczk a przeywalnoci tuszczu zakada wanie t strat w granicach 3040 proc. Tuszcz trzeba podawa w dobrze ukrwione miejsca i nie moe go by za duo.

Czy tuszczem udaje si rwno wymodelowa pier?

Raczej tak. Pacjentka podczas zabiegu znajduje si w pozycji psiedzcej, a my podajemy tuszcz, obserwujc wygld piersi, mamy wic wpyw na to, co si dzieje. Jeeli pacjentka ma tuszcz w biodrach, czyli w okolicy krtarzy, to odsysamy go stamtd i uzyskujemy przy okazji adniejszy wygld koczyn dolnych i okolicy poladkw. U bardzo szczupej kobiety implant powinien by chowany pod misie ze wzgldu na to, e powoki, ktre go pokrywaj, s cienkie i atwo zauway, e piersi po powikszeniu s nienaturalne.

Gojenie po tuszczu i po implantach przebiega tak samo?

Nie. Po implancie pierwsze dni s bolesne, bo wystpuje wwczas duy obrzk. Natomiast przy powikszeniu tuszczem waciwie w obrbie piersi bl jest minimalny, natomiast moe by duy w miejscu pobrania. Zalecamy masae okolicy, z ktrej pobralimy tuszcz, eby zmniejszy obrzk.

Jak dugo utrzymuje si powikszenie piersi tuszczem?

Wiele lat.

Tak jak implant?

Implanty czsto maj doywotni gwarancj. Producent zapewnia, e implant nie rozpadnie si do koca ycia pacjentki, a jeli tak si stanie, to firma dostarcza nowy. Opiekuje si pacjentk i zabezpiecza jej implant do koca ycia.

W jakich sytuacjach implant moe si rozpa?

W przypadku urazu mechanicznego wbicie noa, igy czy czego ostrego. Implanty s bardzo wytrzymae i na przykad uraz zgniatajcy raczej moe sta si przyczyn mierci wacicielki ni zniszczenia implantu. Organizm kade ciao obce otacza blizn, wic powstaje ona take wok implantu. Zdarza si czasem, e implant si rozszczelnia, poniewa powstanie jaka nierwno wanie tych tkanek bliznowatych.

Ile zabiegw powikszania piersi pan ju przeprowadzi?

Intensywnie operujcy chirurg wykonuje okoo 500600 zabiegw rocznie, wic w cigu 10 lat wykonuje okoo 5 tysicy, z czego poowa to operacje piersi. Na pewno nie s to dziesitki tysicy zabiegw, bo nauka w zawodzie lekarza jest duga, a ycie krtkie.

Materia Promocyjny

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles