urządzenie kosmetyczne

Norwegia zyskała 6 000 000 000 koron. Wstrzymanie handlu transgranicznego wzbogaciło skarb państwa


Dane DFØ pokazują, że 2020 w porównaniu do 2019 wysokość wpływów do budżetu z podatków od słodyczy, napojów bezalkoholowych czy opakowań plastikowych oscylowała praktycznie wokół tej samej wartości, np. 1,53 mld koron z podatku od słodyczy w 2019 w porównaniu do 1,52 mld NOK w 2020. 

Sytuacja jednak wygląda inaczej w sytuacji wpływu z podatku od alkoholu i tytoniu. W przypadku alkoholu do budżetu wpłynęło 3,24 mld NOK więcej niż w 2019, a także 2,41 mld koron więcej, jeśli chodzi o podatek od wyrobów tytoniowych. Petter Haas Brubakk, prezes Konfederacji Norweskich Przedsiębiorstw z branży spożywczej (NHO Mat og Drikke), uważa, że statystyki są ostatecznym dowodem na to, ile rokrocznie Norwegia traci przez handel przygraniczny. – Statystyki pokazują, co handel przygraniczny daje w postaci bezpośrednich strat podatkowych dla państwa. Badania pokazują, że po ponownym otwarciu granic dziewięciu na dziesięciu powróci do zakupów przygranicznych – skomentował na łamach VG. 

Według Brubakka widać jednak, że wyraźnie większe wpływy z podatku od alkoholu i tytoniu to nie tylko efekt restrykcji wjazdowych wprowadzonych przez rząd z powodu pandemii.

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles