urządzenie kosmetyczne

LO w Starym Sączu stawia na innowacje. Zajrzyj koniecznie!


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu stawia na innowacyjność. W szkole odbywać się będzie rekrutacja do czterech oddziałów, których celem będzie przygotowanie uczniów do twórczego i odpowiedzialnego życia, poprzez kształcenie umysłów i charakterów w taki sposób,  aby potrafili łączyć poszanowanie uniwersalnych wartości z wyzwaniami współczesnego świata.

 

Czytaj również: Mistrzowie skrzypiec i fortepianu u starosty

 

17 maja rusza rekrutacja do szkoły. Uczniowie Liceum Marii Skłodowskiej-Curie będą mogli uczyć się w następujących klasach:

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA pod patronatem Instytutu Pedagogiki PWSZ i Psychologii WSB. Innowacja: podstawy psychologii i pedagogiki. Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, język polski. Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak np. psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychiatria, psychologia zdrowia, pedagogika, resocjalizacja, psychiatria, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa, bibliotekarz, public relaction, reklama i wiele innych.
MEDYCZNA Innowacja: pielęgniarstwo z ratownictwem medycznym. Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski. Profil jest skierowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie biologii. Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne i psychologia.
PRAWNICZA Innowacja: prawo. Przedmioty rozszerzone: historia, język polski i język angielski. Program nauczania przygotowuje do studiowania na kierunkach: prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, socjologia, bezpieczeństwo narodowe i wiele innych.
POLITECHNICZNA/ AKADEMICKA. Rozszerzenia: matematyka, geografia i język angielski. Wybierając tę klasę można później podjąć studia między innymi na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich takich jak: automatyka i robotyka, architektura, mechatronika, elektrotechnika, budownictwo, informatyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie, matematyka, informatyka czy fizyka.

– W naszym liceum będą mogły się kształcić także siatkarki w powołanej Akademii Talentów – mówi Krzysztof Szewczyk, dyrektor starosądeckiego LO. – Uczennice będą miały możliwość doskonalenia warsztatu siatkarskiego na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z piłki siatkowej. Jednocześnie będą one zawodniczkami Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad Stary Sącz i będą stanowić drużynę ligową pod nazwą Akademia Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Szczegóły znajdziesz: [TUTAJ]

 

Fot., źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

 

 

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles