urządzenie kosmetyczne

Świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy 9.0 od 4 maja 2021 r.


KOD PKD

Opis PKD

Okres zwolnienia ze składek ZUS 

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

styczeń 2021

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

styczeń 2021

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

styczeń 2021

77.29.Z

Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

kwiecień 2021

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kwiecień 2021

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

kwiecień 2021

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

kwiecień 2021

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

styczeń 2021 oraz kwiecień 2021

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

styczeń 2021 oraz kwiecień 2022

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

51.10.Z

Transport lotniczy pasażerski

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

55.30.Z

Pola kempingowe i pola namiotowe

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.29.Z

Pozostała działalność gastronomiczna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

74.20.Z

Działalność fotograficzna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

77.21.Z

 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.90.C

Pozostała działalność usługowa

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.59.A

Nauka języka obcych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

86.10.Z

Działalność szpitali

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

86.90.D

Działalność paramedyczna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

90.01.Z

Działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

91.02.Z

Działalność muzeów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycyji fizycznej

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles