urządzenie kosmetyczne

Filantropia – co to jest? Kim jest filantrop?


Filantropia to coś więcej niż tylko dobroczynność. Nie wiąże się ona bezpośrednio z nakazami religijnymi, lecz jest świecką ideą zaczerpniętą z humanitaryzmu. Greckie słowo philánthrōpos oznacza kogoś kochającego ludzkość, a philanthrōpia to życzliwość i dobroczynność. Takie społeczne działanie ma na celu poprawę sytuacji życiowej osób potrzebujących. Czy każdy darczyńca jest filantropem? Jaki rodzaj wsparcia obejmuje filantropia?

Filantropia to wsparcie w postaci finansowej, rzeczowej, pomoc niematerialna (np. wolontariat), a także świadczenie usług i dzielenie się przez firmy swoim know-how. Filantropami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Podstawą tej inicjatywy społecznej jest altruistyczna pomoc.

Kogo wspiera filantrop?Source link

urządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles