Tag: cery

Nazwa tego aparatu pochodzi od nazwiska francuskiego lekarza i fizyka. Jacques-Arsène d'Arsonval już w XIX wieku odkrył lecznicze działanie prądu elektrycznego na tkanki,...
Nazwa tego aparatu pochodzi od nazwiska francuskiego lekarza i fizyka. Jacques-Arsène d'Arsonval już w XIX wieku odkrył lecznicze działanie prądu elektrycznego na tkanki,...
Nazwa tego aparatu pochodzi od nazwiska francuskiego lekarza i fizyka. Jacques-Arsène d'Arsonval już w XIX wieku odkrył lecznicze działanie prądu elektrycznego na tkanki,...
Nazwa tego aparatu pochodzi od nazwiska francuskiego lekarza i fizyka. Jacques-Arsène d'Arsonval już w XIX wieku odkrył lecznicze działanie prądu elektrycznego na tkanki,...
Cienkie czerwone "niteczki" widoczne pod skórą, nazywane także pajączkami, pojawiają się, gdy drobne naczynka krwionośne nie wytrzymują ciśnienia płynącej w nich krwi. Rumień...
Cera wrażliwa, czyli jaka Cera wrażliwa nie lubi zimna, wiatru, chlorowanej wody i konserwantów. To efekt zaburzenia mechanizmów obronnych, który wynika najczęściej z uszkodzenia...
Chocia¿ niektóre osoby maj± naturalnie suchy typ skóry, istniej± równie¿ inne czynniki, które przyczyniaj± siê do wysuszenia cery. Czynniki te obejmuj± zmianê pory...