Tag: dobę

Sobota 8 maja 2021 roku: Unia Europejska: Charles Michel, przewodniczący Rady Europy potwierdził, że Unia jest zainteresowana pomysłem zrzeczenia sie własności intelektualnej/patentów na szczepionki...