Tag: dziennikarka

Sprawa ta powi±zana jest z makabrycznym odkryciem w tamtejszym ko¶ciele a wiedzie ku Freudenkreis, istniej±cej do dzi¶ elitarnej organizacji zrzeszaj±cej zaufanych ludzi Heinricha...