Tag: niemiecka

Tobore Ovuorie zastygła w przerażeniu. Krew pokrywała jej ubranie, wokół niej leżały dwa ciała z odciętymi głowami. W ciemnym obozie rozległy się krzyki....
Niemiecka prasa  Wprost 24 Source link
Sprawa ta powi±zana jest z makabrycznym odkryciem w tamtejszym ko¶ciele a wiedzie ku Freudenkreis, istniej±cej do dzi¶ elitarnej organizacji zrzeszaj±cej zaufanych ludzi Heinricha...