Tag: Pat

Amerykañska królowa mody - Anna Wintour (Vogue) nazwa³a Pat McGrath “najbardziej wp³ywow± makija¿ystk± ¶wiata”. W uznaniu za jej dzia³alno¶æ na rzecz przemys³u modowego...