Tag: podologii

Podologia jest czymś, po co sięga się współcześnie coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jako odrębna dziedzina z pogranicza kosmetologii...