Tag: prawnych

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie...
Samorządy zawodowe lekarzy, adwokatów i radców prawnych chcą przełożenia terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych online. Między innymi Naczelna Izba Lekarska...